Arne Storhaug etter å ha deltatt på åpent informasjonsmøte fremtidens boligområder 20.mars HSN campus Bø

Markeskoordinator Helene Braaten har tatt en prat tidligere Bø ordføreren Arne Storhaug etter at han deltok på åpent informasjonsmøte og idèmyldring om fremtidens boligområder 20.mars HSN campus Bø, og spurt, hva syntes du om konseptet?

Absolutt et fellesskap jeg kunne tenkt meg å bo i!

Jeg var nysgjerrig på konseptet da jeg fikk høre om dette. Jeg tok dermed turen til HSN for å høre om Bergenåsen prosjektet og hvilke løsninger dere hadde. Dette syntes jeg var spennende og nytenkende. Det jeg syntes var mest interessant med møtet var at slik nytenking ble lagt frem med et grunnlag for å kunne realisere dette i Bø. Det viser at for også mindre urbane strøk kan dette være aktuelt.

20.mars HSN campus Bø.
Innbyggere, næringsliv og andre interessenter inviteres til åpent informasjonsmøte og idémyldring rundt Bergenåsen Miljøfelt – et prosjekt med nasjonal interesse midt i hjertet av Telemark...les mer

272610ac-d5ba-408c-a286-f68b16dc458ejpg7c3c4204-12ab-4e01-806c-501900e1c9c0jpg
Arne Storhaug, vært lærer i videregående skole, 16 år som ordfører i Bø, fra 1995 til 2011, og sittet i kommunestyret i 24 år tilsammen, og 8 år i fylkestinget