BERGENÅSEN MILJØFELT

Vi jobber med å bygge fremtidens boligområde i Bø I Telemark

Pilotanlegget skal bygges på Bergenåsen i Bø og vil bestå av mellom 100 og 200 boenheter. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for
konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.

 

Målet er å skape et naboområde som tenkes å være selvforsynt hele året, og som vil gi beboerne en fast årlig inntekt ved hjelp av lokale energioverskudd gjennom avsetning til e-mobilitet, øvrige omgivelser og gjennom salg av fleksibilitet til det lokale energiselskapet. Vi skal ta det videre og konkretisere det ytterligere gjennom og kombinere både elektrisk mikronett med termisk nett og energilagring, i tillegg i skal vi bygge slik at karbonavtrykket blir minimal. Vi skal med dette sette en ny standard for hvordan man bygger fremtidens boligområder med miljø og bærekraft i fokus. Det å ta grønne valg skal ikke være for spesielt interesserte med tykke lommebøker.» sier Ole Christan Bakås som representerer prosjekteieren Eiendomsdrift.

 

Med oss på laget har vi den fremste ekspertisen i landet innenfor bærekraftig utvikling og energiløsninger, som gjør at Bø settes på det internasjonale miljøkartet!

Vi har primært rekruttert medlemmer til prosjektgruppen gjennom Norwegian Center of Expertice klyngen i Halden som støttes av Innovasjon Norge, SIVA og NFR. Prosjektgruppen inkluderer Smart Energi AS, Energea AS, NMBU på Ås, Anergy AS, Universitetet i Tromsø, Ola Roald Arkitektur AS og Rambøll. Vi er stole over å her ha samlet de beste hodene i landet innenfor sine områder. Prosjektet ledes av professor Bernt A. Bremdal som jeg har arbeidet sammen med et års tid allerede, for å tegne ut det endelige konseptet. Gjennom prosjektet vil regionen tilegne seg kunnskap rundt miljø og bærekraft i nybygg som blir unikt i Norge.
Prosjekteier er Ole Christian Aa Bakås, gjennom Eiendomsdrift.


 

Våre samarbeidspartnere:  

 
 
 
 
 
Hurdal Økolandsby, NCE, ENOVA, Power House Snøhetta,

Nettsteder med aktuell tematikk.