Åpent informasjonsmøte og idèmyldring om fremtidens boligområder 20.mars HSN campus Bø

Innbyggere, næringsliv og andre interessenter inviteres til åpent informasjonsmøte og idémyldring rundt Bergenåsen Miljøfelt – et prosjekt med nasjonal interesse midt i hjertet av Telemark.

Tidspunkt: 20.mars kl 12.00-16.00
Sted: Campus Bø rom 5 -118

Se: https://www.bergenasenmiljofelt.com/

Landets fremste ekspertise på bærekraftig bygging, energiløsninger forretningsutvikling, delingsøkonomier og miljø vil fortelle om et unikt tverrfaglig samarbeid. Vi vil og få høre om aktualiteten til prosjektet i internasjonal sammenheng samt betydningen i nasjonal og lokal sammenheng.

Det vil bli satt av god tid til bidrag og spørsmål fra deltakerne.

Kort om prosjektet:

  • Enova har finansiert konseptutredningen av Bergenåsen Miljøfelt med 1 mill. Prosjektleder og professor Bernt Bremdal (Universitetet i Tromsø) vil fortelle om tankene rundt å designe et boligområde som sammen med smart og miljøvennlig bebyggelse og utforming utnytter solenergi og jordvarme på en slik måte at man generer et overskudd av energi hele året.
  • Arkitekt Ona Flindall fra Ola Roald Arkitekter vil redegjøre for tankene bak den arkitektoniske utformingen
  • Wilhelm Huus-Hansen fra NMBU miljøet på ÅS vil fortelle om mulighetene til å sesonglagre den termiske energien som genereres av solen i sommerhalvåret. Egenprodusert elektrisitet fra bla. solceller lagres i batteribanker som for eksempel en el-bil pool. Dette distribueres via et lokalt mikronett og overskudd rutes ut på det omliggende el-distribusjonsnettet i perioder med stort overskudd eller i perioder der det er behov for avlastning av det omliggende el-nettet ifb. topplaster.
  • Enovapris-vinner Terese Troy Prebensen fra Kragerø Energi og Smart Energi kommer og forteller om hvordan de har tilnærmet seg strømdeling og smart nabolag.
  • HSNs egen Annette Bischoff vil fortelle om viktigheten av å ivareta naturen og betydningen dette har for trivsel og livskvalitet.
  • Vidar Lofthus og Kristin Karlbom Dale fra Bø og Sauherad kommune vil fortelle om hvordan kommunen tilnærmer seg fremtiden i et miljøperspektiv.

HSNjpg