Vi jobber med å utvikle fremtidens boligområde i Bø i Telemark og Enova har bevilget 1 million kroner til forprosjektering

PRESSEMELDING
Skal sette Bø på det internasjonale miljøkartet!

EIENDOMSDRIFT jobber med å bygge fremtidens boligområde i Bø i Telemark og Enova har bevilget 1 million kroner til forprosjektering av det unike prosjektet. For regionen betyr det sylskarpt, internasjonalt fokus på miljø, nærings- og kompetanseutvikling.

Pilotanlegget skal bygges på Bergenåsen i Bø og vil bestå av mellom 100 og 200 boenheter. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.

«Målet er å skape et naboområde som tenkes å være selvforsynt hele året, og som vil gi beboerne en fast årlig inntekt ved hjelp av lokale energioverskudd gjennom avsetning til e-mobilitet, øvrige omgivelser og gjennom salg av fleksibilitet til det lokale energiselskapet. Vi har hentet mye kunnskap og inspirasjon fra miljøet i Østfold med NCE og Smart Energi i spissen. De har gjort mye spennende med utviklingen av smartgridløsninger og er i dag ledende i Europa på utviklingen av fremtidens energimarked. Vi skal ta det videre og konkretisere det ytterligere gjennom og
kombinere både elektrisk mikronett med termisk nett og energilagring, i tillegg i skal vi bygge slik at karbonavtrykket blir minimalt. Vi har valgt å kalle prosjektet for «Tomorrowland» for å beskrive fremtidsvyene for prosjektet og den totale budsjettrammen på forprosjektet er 2 millioner kroner. Vi skal med dette sette en ny standard for hvordan man bygger fremtidens boligområder med miljø og bærekraft i fokus. Det å ta grønne valg skal ikke være for spesielt interesserte med tykke lommebøker.» sier Ole Christan Bakås som representerer prosjekteieren Eiendomsdrift.

Prosjektet startet som følge av partnerskapet Eiendomsdrift har med Smart Energi, en ledene aktør på fornybar energi i Norge og EU og som er tilstede lokalt i Telemark gjennom samarbeid med Kragerø Energi. Tidligere i år vant Smart Energi Enovas innovasjonspris for å ha bragt det grønne skiftet inn i de 1000 hjem – uten at det skal koste skjorta eller at man må være teknokrat.
Bruk av massivtre er sentralt i boligene. Et termisk mikronett skal dekke grunnlasten i den enkelte husholdningens forbruk, som behovet for oppvarming av rom og husholdningsvann. Et geotermisk lager gjør at energi kan lagers, eksporteres eller anvendes til fellesanlegg innenfor eller utenfor området, f.eks. oppvarming av ballplasser, drivhus eller svømmebasseng. PV paneler skal produsere nødvendig elektrisitet og man ser på muligheten for å utnytte el-bil batterier som avlastningsmekanisme. Tanken er også at hver bolig kan få en andel i en el-bil pool som en del av
kjøpet.

Med oss på laget har vi den fremste ekspertisen i landet innenfor bærekraftig utvikling og energiløsninger. «Vi har primært rekruttert medlemmer til prosjektgruppen gjennom Norwegian Center of Expertice klyngen i Halden som støttes av Innovasjon Norge, SIVA og NFR. Prosjektgruppen inkluderer Smart Energi AS, Energea AS, NMBU på Ås, Anergy AS, Universitetet i Tromsø, Ola Roald Arkitektur AS og Rambøll. Vi er stole over å her ha samlet de beste hodene i landet innenfor sine områder. Prosjektet skal ledes av professor Bernt A. Bremdal som jeg har arbeidet sammen med et års tid allerede, for å tegne ut det endelige konseptet. Gjennom prosjektet vil regionen tilegne seg kunnskap rundt miljø og bærekraft i nybygg som blir unikt i Norge,» avslutter Ole Christian Bakås.

For mer informasjon:
Ole Christian Bakås, Daglig Leder Eiendomsdrift, telefon 47376800
Bernt A Bremdal, Professor Universitetet i Tromsø, telefon 90061173