Det nasjonale prosjektet «Bergenåsen Miljøfelt» som er finansiert av bla. ENOVA er nå levert, og nå starter arbeidet med å realisere første byggetrinn i prosjektet.

15.august var den nasjonale prosjektgruppen samlet på Felix i Oslo for å starte arbeidet med neste trinn av prosjektet.

ENOVA bidro med 1 million kroner i konseptutredning rundt «Bergenåsen Miljøfelt» ut fra et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, for å se på hvordan fremtidens boligområder kan bygges.

Dette har vært et omfattende arbeid, og prosjektgruppen har det siste året jobbet nasjonalt med konseptutredning med utgangspunkt i at prosjektet skal realiseres på «Bergenåsen» i Midt-Telemark, et område som innehar alle de kvaliteter som er viktig for å kunne skape fremtidens boligområde. Nå har vi som mål å realisere første byggetrinn i prosjektet. Et prosjekt hvor de "uten tykke lommebøker" kan få bo miljøvennlig og moderne!

39242335_686642778352216_7688838118153125888_njpg

Fra venstre: Prosjekteier Ole Chr. Aa. Bakås , Magne Kaspersen (Smart Energi), Ona Flindal ( Ola Roald Arkitektur), Wilhelm Huus-Hansen (Anergy), Morten Hagen(Smart Energi) og Bernt Bremdal (UiT). Ikke tilstede: Sile Aasgrav (Rambøll), Per Olav Dypvik (Elektrisk Strøminjeksjon),  Nils-Olav Skeie (USN)


Det er gjort et svært godt stykke arbeid med prosjektet. Prosjektet har levert iht. plan og frister og prosjektgruppen er svært godt fornøyd med leveransen som også har blitt godkjent av ENOVA. Vi begynte med en idé om fremtidens boligområde, som vi nå har muligheten til å realisere en demonstrator av. Mye handler om «det grønne skifte», og å tenke nytt på hvordan man i fremtiden kan bo. Prosjektet har hatt internasjonal interesse, og tidligere i år ble Ole Christian Bakås ifb. at DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen avla offisielt besøk til Latvia, Litauen og Estland, valgt som en av fem Norske deltagere til Estland hvor han presenterte idéen rundt Bergenåsen Miljøfelt.

Fremtidens boligfelt handler om å kombinere ulike teknologier for å utvikle et moderne, energieffektivt og miljørettet boligområde som både vil kunne anskueliggjøre et innovativt og generelt anvendelig potensial rundt bærekraft, men som også ville være mulig å realisere innenfor dagens rammer.

Fra Juli 2017 – Januar 2018 har vi hatt en kreativ fase, og fra januar 2018-juli 2018 har vi jobbet ut fra ulike hypoteser og jobbet forskningsbasert. Det har også blitt utviklet prototypebolig som kan bidra til mer nøyaktig analyser og gi oss relevant erfaring. En slik prototype kan også fungere som et utstillingsvindu for hele konseptet med fri adgang for et bredt publikum. Dette har gitt positiv publisitet og vil gjøre publikum mer fortrolig med både boligform og mikronett. Noe som vil kunne øke forståelsen for hvordan fremtidens boligformål kan løses på en bærekraftig måte.

Professor Bernt Bremdal er prosjektleder, og daglig leder i Eiendomsdrift Ole Christian Bakås er prosjekteier. Konseptutredningen ble utført av et konsortium av ulike fageksperter innenfor ulike områder.

Følgende selskaper og institusjoner har vært sentrale i arbeidet som er gjort, og prosjektleder og prosjekteier retter en stor takk for det bra arbeidet som er gjort, og gleder seg til fortsettelsen.

Rambøll a.s
Ola Roald Arkitekter a.s
Anergy a.s
Smart Energi/Fredrikstad Energi a.s
Elektrisk Strøminjeksjon a.s
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Sør-Øst Norge (Tidligere Høgskolen i Sør-Øst Norge)

I tillegg har prosjektet høstet bidrag, innspill og erfaring fra en rekke personer fra NMBU, SINTEF Energi, Høgskolen i Oslo, Hvaler kommune. Medlemmer i nettverket NCE Smart Energy Markets, inkludert Smart Innovation Norway har også kommet med nyttige innspill.